Tithe Solais Mhóra na hÉireann

Tá Teach Solais an Fhóid Duibh ina chuid de ghréasán loingseoireachta Soilse na hÉireann agus ina bhall bródúil de ‘Tithe Solais Mhóra na hÉireann’, tionscnamh nuálaíoch turasóireachta a d’fhorbair Coimisinéirí Soilse na hÉireann chun na foirgnimh shuntasacha seo timpeall chósta na hÉireann a oscailt don phobal agus beatha nua a thabhairt isteach ina bpobail.

commissioners-of-irish-lights

Tá scéalta iontacha agus féiniúlacht ar leith ag gach ceann acu, agus, mar ghrúpa, cuireann siad eispéiris thar na bearta ar fáil do chuairteoirí i gcuid de na háiteanna is áille in Éirinn.

Tacaíonn Clár trasteorann INTERREG IVA an Aontais Eorpaigh le tionscadal Tithe Solais Mhóra na hÉireann, á bhainistiú ag Comhlacht um Chláir Speisialta an AE.

Tá na tithe solais iontacha seo ar fad oscailte don phobal le haghaidh turais nó lóistín. Cén fáth nach bhfuil sé mar mhisean agat cuairt a thabhairt ar na tithe solais ar fad ar rian Thithe Solais Mhór na hÉireann!

Coimisinéirí Soilse na hÉireann

Is é misean Shoilse na hÉireann ná Loingseoireacht Sábháilte ar Muir. Tá Soilse na hÉireann freagrach as Cúnaimh Mhuirí don Loingseoireacht faoin gCoinbhinsiún um Shábháilteacht an Bheatha ar Muir (SOLAS) agus sa chomhthéacs sin soláthraíonn siad seirbhís riachtanach sábháilteachta agus loingseoireachta 24/7 timpeall chósta na hÉireann (Thuaidh agus Theas), 365 lá sa bhliain.

Is í ár bhfís beatha, maoin, trádáil agus an comhshaol a chosaint trí sheirbhísí muirí den chéad ghlúin eile a sholáthar ag comhéadan na teicneolaíochta loingseoireachta, na hinnealtóireachta agus na bainistíochta sonraí. Áiríonn ár sainchúram soláthar agus cothabháil breis agus 340 áis ghinearálta don loingseoireacht, agus is é sin maoirseacht a dhéanamh ar thart ar c.3,200 cúnamh áitiúil do loingseoireacht, agus raiceanna contúirteacha a mharcáil nó a bhaint de lasmuigh de limistéir chuain timpeall na hÉireann.

Leagtar amach inár straitéis Farraigí Ceangailte Cóstaí an chaoi a bhfuil Soilse na hÉireann chun tosaigh maidir le seirbhís sábháilteachta loingseoireachta nua-aimseartha, iontaofa agus éifeachtach a sheachadadh ar mhaithe le gach geallsealbhóir ar fud oileán na hÉireann, seirbhís atá á chur ar fáil aici le breis agus 200 bliain.

Tá ról gníomhach againn maidir leis an am atá thart a chosaint inár maoirsiú ar an tsraith uathúil sócmhainní oidhreachta muirí atá againn, a bhfuil luach agus acmhainneacht shuntasach acu i bhforbairt turasóireachta, oideachais, taighde agus tionscnaimh phobal-bhunaithe.

Práinnfhreagairt: Le haghaidh áiseanna loingseoireachta déan teagmháil lenár n-uimhir práinnfhreagartha 24 uair an chloig ar 01-2801996

Léigh ár Nuacht & Ailt is déanaí

Le haghaidh scéalta, léargais agus níos mó, cláraigh dár nuachtlitir trí do ríomhphost a chur ar fáil.